K540 Giao tại Số 41A Đường 3/2 Phuong Xuân Khánh, Ba Tháng Hai,, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Ngày giao: 10/01/2020 - 08:30:00

Tên sản phẩm: K540.

Mô tả: Như mẫu.

Nội dung: Matxi Corp - GĐ Trần Sáu chúc mừng NPP Thuỳ Linh"

Địa chỉ: Số 41A Đường 3/2 Phuong Xuân Khánh, Ba Tháng Hai,, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp