Giao tại Số 33 đường Quang Trung, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Ngày giao: 14/02/2020 - 08:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: mẫu làm 30 bông.

Nội dung: x

Địa chỉ: Số 33 đường Quang Trung, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp