Giao tại 532 nhơn lộc nhơn ái tt phong điền cần thơ ( cách chợ cầu nhiếm 200m), Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Ngày giao: 23/02/2020 - 08:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa mẫu.

Nội dung: (em toàn khuyến kính viếng)

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa mẫu.

Nội dung: cháu kim kính viếng bà)

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa mẫu.

Nội dung: cty đất nguồn thành kính phân ưu)

Địa chỉ: 532 nhơn lộc nhơn ái tt phong điền cần thơ ( cách chợ cầu nhiếm 200m), Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp